Tiết kiệm túi tiền với chương trình ưu đãi:
Phúc Long x Grab:
Duy nhất trong 2 ngày 16-17/7:
– Giảm 50% cho ly nước thứ 2.

Phúc Long x Now:
Duy nhất trong 4 ngày 16-19/7:
– Mã giảm 40.000đ cho đơn hàng từ 100.000đ
– Mã giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 140.000đ
– Mã giảm 70.000đ cho đơn hàng từ 200.000đ

Lưu ý:
– Ưu đãi chỉ dành cho cửa hàng Phúc Long tại khu vực Biên Hoà, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Nội.