Giảm 20% (tối đa 200.000đ/thẻ/ 01lần/tuần) cho đơn hàng từ 700.000đ trở lên vào các ngày thứ 7 hàng tuần

Giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày 08/03/2020, 20/03/2020, 03/04/2020, 17/04/2020

  • Thời gian: 07/03 – 09/05/2020
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Masstercard
  • Số lượt ưu đãi: 100 lượt/ngày