BUNGLUA hoàn tiền 30% vào Ví Senpay tối đa 50.000đ khi mua vé máy bay.

Mã khuyến mãi được áp dụng 02 lần cho 01 khách hàng.

Cách thực hiện giao dịch để hoàn tiền:

Thời gian ưu đãi: đến 30/4


> Xem thêm ưu đãi mua vé bay nội địa chỉ từ 99K

> Tổng hợp các thanh toán qua ví senpay