Lựa chọn Free Ship Xtra (trên thanh tìm kiếm) khi mua sắm trên Shopee để nhận hỗ trợ phí vận chuyển cho đơn hàng từ 50K.

Nội dung chi tiết ưu đãi:

  • Giảm tối đa 20K cho đơn hàng từ 50K.
  • Giảm tối đa 30K cho đơn hàng từ 150K cùng tỉnh/thành vào đầu tháng, cho mọi đơn hàng từ 250K cùng tỉnh/thành.
  • Giảm tối đa 70K cho đơn hàng từ 300K.

Lưu ý: Áp dụng cho một số nhà bán hàng nhất định trong chương trình.

> Xem thêm các mã giảm giá và freeship trên Shopee