Các ưu đãi nổi bật

Nhiều voucher hoàn tới 100K xu khi mua hàng:

  • WAQUA hoàn 12% tối đa 30K xu cho đơn bất kì.
  • WATAKE hoàn 18% tối đa 40K xu cho đơn từ 99K.
  • WADATA hoàn 5oK xu cho đơn từ 250K.
  • [10h] Voucher hoàn 75K xu cho đơn từ 150K.
  • [15h] Voucher hoàn 75K xu cho đơn từ 150K.
  • [20h] Voucher hoàn 100K xu cho đơn từ 150K.

Quà tặng cho đơn hàng với từng thương hiệu:

Deal giảm tới 97% chỉ còn 9K vào các khung giờ 10h, 15h21h.

Sản phẩm flash sale nổi bật