Nội dụng ưu đãi

Thời gian diễn ra

  • Từ 1/6 – 7/6 và từ 22/6 – 28/6 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi

Điều khoản áp dụng

  • Chỉ áp dụng qua App Shopee
  • Số lượng có hạn mỗi ngày

>> Xem thêm: Tổng hợp mã giảm giá, chương trình ưu đãi Shopee tốt nhất hôm nay