Kỷ niệm 25 năm Starbucks giới thiệu lần đầu thức uống Frappuccino®:

  • Mua 1 Tặng 1 khi thưởng thức món Pink Peach Crème Blossom Frappuccino®.

Áp dụng:

  •  Tại các cửa hàng Starbucks ngoại trừ Bà Nà Hills, Bà Nà Kiosk và Nội Bài Airport.
  • Áp dụng cho các đơn đặt hàng trên ứng dụng Now và Grab. ( Lấy mã Now / Mã Grabfood)

Thời gian: duy nhất ngày  25/03/2020

Xem thêm các ưu đãi ăn uống khác tại đây