Tặng 1 đêm nghỉ khi đặt 3 đêm liên tiếp tại hơn 5.000 khách sạn toàn cầu tại trang web Visa Infinite Complimentary Night và thanh toán bằng thẻ VISA Infinite từ nay đến 31/12/2019

Điều kiện áp dụng:
  • Không giới hạn cho số lượng đêm miễn phí. Cứ mỗi 4 đêm liên tiếp chủ thẻ sẽ được tặng 1 đêm miễn phí
  • Việc đặt phòng tại trang web Visa Infinite Complimentary Night đều không được hoàn tiền, không thể thay đổi & phải được thực hiện ít nhất 48 giờ trước khi nhận phòng
  • Chủ thẻ chỉ bị tính phí cho các đêm trong thời gian lưu trú, cộng với các khoản thuế và phụ phí vào các đêm miễn phí
  • Chủ thẻ chính của thẻ Visa Infinite phải là người có mặt trong chuyến đi

Xem điều khoản chương trình

Đăng ký chương trình và xem danh sách khách sạn tại đây