Từ hôm nay, các Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) sẽ được hoàn tiền 49% tối đa 100.000đ khi lần đầu tiên thanh toán hoá đơn (điện, nước, internet, cáp truyền hình) có giá trị tối thiểu 200.000đ qua ví SmartPay.

1. Nội dung chương trình:

Các ĐVCNTT khi thanh toán hoá đơn (điện, nước, internet, cáp truyền hình) lần đầu có giá trị trị tối thiểu 200.000đ sẽ được hoàn tiền 49%, lên đến 100.000đ.

2. Thời gian diễn ra: Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 31/01/2021.

3. Các bước thực hiện giao dịch để được hoàn tiền 49% (tối đa 100.000đ)

– Bước 1: Mở ứng dụng SmartPay chọn mục thanh toán Hóa đơn Điện/Nước/Internet/Cáp truyền hình bằng Ví Smartpay.

– Bước 2: Nhập số hóa đơn Điện/Nước/Internet/Cáp và Thanh toán.

– Bước 3: ĐVCNTT thanh toán thành công Hóa đơn Điện/Nước/Internet/Cáp truyền hình bằng tiền trong Ví Smartpay

– Bước 4: Yên tâm chờ tiền hoàn vào ví thôi!


>> Xem thêm: Ưu đãi thanh toán điện, nước, internet khác