Tại Bibo Mart. khi bạn thanh toán bằng cách quét Vnpay QR (trong mobile app ngân hàng bạn sử dụng), bạn sẽ được nhận ưu đãi:

Quét Vnpay QR và nhập mã:

  • VUICUOITUAN giảm 10% tối đa 30k; T6-CN: giảm 10% tối đa 50k. Áp dụng: 1 lần/tuần. Từ thứ 2 đến thứ 5.

  • YEUVNPAY : Giảm 10% tối đa 50k. Áp dụng: 1 lần/tuần.

Xem thêm: Momo hoàn tiền 10% mua vé BHD Cineplex