Tiki tặng người dùng nhiều mã giảm giá lên tới 50% cho các đơn hàng P&G:

 • HAIRWOW1 giảm 50k cho đơn từ 100k với một số sản phẩm trong gian hàng P&G (duy nhất 21/08).
 • HAIRWOW2 giảm 50k cho đơn từ 100k với một số sản phẩm trong gian hàng P&G (duy nhất 21/08 từ 14:00).
 • HAIRWOW3 giảm 50k cho đơn từ 100k với một số sản phẩm trong gian hàng P&G (duy nhất 21/08 từ 18:00).
 • HBPG02 giảm 10% tối đa 40K cho đơn từ 199K với một số sản phẩm trong gian hàng P&G (từ 21/08 – 31/08).
 • HBT8 giảm 20k cho đơn từ 199K với một số sản phẩm trong gian hàng P&G (đến 31/08).
 • OLAY21 giảm 20k cho đơn từ 199K với một số sản phẩm trong gian hàng P&G (đến 31/08).
 • Tặng coupon đến 50K cho Huggies:
  • HUGGIES508 để giảm 50k cho đơn hàng tã Huggies từ 699k (Không áp dụng Tã Huggies Platinum).
  • HUGGIES408 giảm 40k cho đơn hàng Tã Huggies Platinum từ 399k.

Khuyến mãi kéo dài từ 21/08 – 31/08 tùy từng mã.