Chương trình áp dụng Ưu đãi 49% (tối đa 7k) x 20 chuyến khi bạn đặt các dịch vụ bebike/becar/bedelivery/beshopping qua ứng dụng be và thanh toán bằng ví điện tử SmartPay.

Áp dụng khách hàng hoàn thành chuyến đi be qua ví SmartPay và không hủy chuyến. Hình thức hoàn tiền : vào ví SmartPay (tài khoản Loyalty)

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021

Điều kiện áp dụng: Xem tại đây>>


>> Xem thêm: Ưu đãi thanh toán điện, nước, internet khác