VIB ưu đãi với Hệ thống phòng khám quốc tế CarePlus khi sử dụng dịch vụ từ CarePlus và thanh toán bằng thẻ ngân hàng VIB. Cụ thể:
– Giảm 10% trên tất cả dịch vụ khám lẻ trên giá niêm yết khi thanh toán bằng thẻ VIB
– Giảm 15% trên gói khám niêm yết khi thanh toán bằng thẻ VIB

Hệ thống CarePlus: https://careplusvn.com/vi/clinic