image

1. Thời gian khuyến mãi: 29/11/2019

2. Giá vé khuyến mãi: Chỉ từ 0 đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác)

3. Số lượng mở bán tối đa: 1,680,000 vé

4. Hành trình bay:

Tất cả đường bay trong nước

5. Thời gian bay: 1/12/2019 – 28/03/2020. Áp dụng tất cả đường bay trong nước

(trừ ngày lễ tết theo quy định)

6. Kênh bán:

Xem chi tiết ưu đãi >>


Xem thêm: Tổng hợp ưu đãi Black Friday & Cyber Monday 2019 từ tất cả thương hiệu, nhãn hàng