Vietnam Airlines khuyến mãi đồng giá vé bay nội địa chỉ 199K/chặng (589K/chặng bao gồm thuế, lệ phí)

Thời gian mua vé: từ nay đến 06/3/2020
Thời gian bay: từ ngày 04/9 đến 26/12/2020 và hoàn thành vào/trước ngày 26/12/2020

Chuyến bay áp dụng

+ HAN-SGN: áp dụng cho các chuyến bay mang số hiệu sau:

Chiều HAN-SGN: VN7207, VN7209, VN209, VN217, VN233, VN269, VN277, VN279, VN285, VN287, VN7261, VN7263, VN7281.
Chiều SGN-HAN: VN7206, VN7220, VN7208, VN208, VN216, VN236, VN272, VN276, VN284, VN7248, VN7238, VN7280.

+ Các đường bay còn lại: áp dụng cho tất cả các chuyến bay.

Lưu ý: Vé bay đã mua không được phép hủy/đổi/hoàn.