Vietnamobile khuyến mãi 50% mua các sản phẩm sim thẻ trên shopp online

Thời gian ưu đãi: đến 26/4/2020

> Xem thêm ưu đãi Vietnamobile khuyến mãi thêm dung lượng data

> Tổng hợp ưu đãi nạp thẻ sim data