Khi đăng ký gói Premium Netflix 260k với thẻ tín dụng TPBank, bạn sẽ được giảm giá 50%

–>chỉ còn 130.000đ. Chia ra cho cả gia đình 4 người dùng chung, mỗi người chỉ còn 33.000đ thôi nè

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/05/2020 đến ngày 31/07/2020

Đối tượng áp dụng:

  • Áp dụng cho 750 Khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ tại Netflix thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế TPBank (bao gồm cả thẻ Chính và thẻ phụ)
  • Chỉ áp dụng cho Khách hàng chưa từng thanh toán tại Netflix

Điều kiện & điều khoản:

  • Mỗi KH chỉ được nhận 1 lần hoàn tiền trong suốt thời gian của chương trình căn cứ theo CIF
  • Giá gói dịch vụ Netflix Premium là: 260.000đ/tháng
  • Tặng 50% gói dịch vụ Netflix Premium tương ứng hoàn tiền 130.000đ vào tài khoản thẻ tín dụng khi đủ điều kiện 
  • KH sẽ mất quyền hưởng ưu đãi khi Thẻ đã hoặc đang bị hủy trước hoặc trong khoảng thời gian của chương trình; Thẻ chậm trả phí, các khoản dư nợ
  • Chương trình áp dụng cho chủ thẻ tín dụng đầu số: 466582, 466583, 470970, 536287, 401286.

Giao dịch hợp lệ:

  • Những giao dịch đủ điều kiện được ghi nhận thành công trong thời gian diễn ra chương trình

>> Xem thêm: Tổng hợp ưu đãi xem phim CGV, BHD, Galaxy Cinema, Lotte Cinema, CineStar mới nhất

>> Xem thêm: Tổng hợp ưu đãi cho chủ thẻ ngân hàng