SALE ONLINE – SALE GIÀY 50%

Thời gian áp dụng: 27/03 – 29/03/2020

Điều kiện áp dụng:

  • Chỉ áp dụng giá giảm cho đặt hàng online
  • Không giảm thêm VIP

Đặt hàng tại đây