Tháng 11 cứ thoải mái mà nhận ưu đãi 30% từ Yame thôi.

Sale 30% nhiều sản phẩm trong danh mục sale.

Lưu ý:

  • Áp dụng mua tại tất cả YaMe Shop, kể cả mua hàng Online.
  • Không có điều kiện hóa đơn, không giới hạn số lượng mua.
  • Không giảm thêm thẻ VIP, vẫn áp dụng Voucher hoàn tiền.

Thời gian: 01/11 – 30/11/2019
Địa điểm: Áp dụng tất cả YaMe Shop, kể cả mua hàng Online.

Kenshin Tea đồng giá trà sữa 19k toàn menu

Magonn Design giảm giá 20% cho các sản phẩm chấm bi