Lì xì phiếu giảm giá 10% từ Big C

  • Nhận ngay phiếu giảm giá 40.000vnd với hóa đơn mua sắm từ 400.000vnd
  • Nhận ngay phiếu giảm giá 80.000vnd với hóa đơn mua sắm từ 800.000vnd
  • Nhận ngay phiếu giảm giá 120.000vnd với hóa đơn mua sắm từ 1.200.000vnd

Thời gian: 01/02 – 02/02/2020

*Nguồn: Big C


Điều kiện ưu đãi:
  • Hóa đơn không bao gồm bia, rượu, sữa bột các loại
  • Giới hạn 1 phiếu giảm giá/ 1 hóa đơn