Lock&Lock ưu đãi giảm giá tới 50%++ cho toàn bộ sản phẩm tại gian hàng Liễu Giai Hà Nội

– Ngoài ra ưu đãi hoàn tiền 5% cho chủ thẻ quốc tế BIDV khi thanh toán tại cửa hàng, tối đa 1.000,000 VNĐ/ khách hàng

Thời gian: Trong 02 ngày 11-12/01/2020.


Đối tượng áp dụng
  • Thẻ tín dụng: BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Platinum Cash back, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Vietravel Standard, BIDV Visa Flexi,
  • Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready, BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young