MobiFone khuyến mãi trực tuyến 20%
Thời gian: ngày 31/1/2020


Đối tượng áp dụng
  • Thuê bao đang hoạt động 2 chiều
  • Thuê bao bị khóa 1 chiều
  • Thuê bạo bị khóa 2 chiều nhưng vẫn còn trong thời gian giữ số
  • Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect.