Hướng dẫn nhận Voucher Hoàn Tiền Google Play

  • Mở Ví MoMo >> Chọn mục Ưu đãi
  • Gõ “GOOGLE50” vào ô Nhập mã khuyến mãi, chia sẻ
  • Wow, Voucher Hoàn tiền 50% đã ở trong Ví!

Điều kiện và điều khoản sử dụng

  • Hoàn tiền 50% tối đa 20.000đ áp dụng cho khách hàng chưa từng thanh toán Google Play qua Ví MoMo trước ngày 18/11/2019
  • Mỗi Ví MoMo nhận 1 lần hoàn tiền duy nhất
  • Thời gian diễn ra từ 20/11 đến 31/12/2019 hoặc khi hết số lượng khuyến mãi
  • Hoàn tiền được áp dụng trên số tiền thực thanh toán, sau khi áp dụng các khuyến mãi khác