Quét QR thanh toán bằng AirPay sẽ được hoàn 30% giao dịch (tối đa 20,000₫), tối đa 1 lần/ngày10 lần/tháng cho mỗi tài khoản. Mỗi địa điểm áp dụng được tối đa 4 lần/tháng.

Thời gian: 01/10 – 31/10/2019

Danh sách cửa hàng áp dụng hình thức thanh toán qua Ví AirPay: