–.Thời gian áp dụng: 0h ngày 14/01/2020 đến ngày 22/01/2020
Đối tượng áp dụng: Tất cả người dùng của SpaceShare
Nội dung chương trình: Giảm giá 50% tất cả gói SpaceShare trên hệ thống cho lần thanh toán gói đầu tiên của tài khoản mới

Hướng dẫn:

Bước 1 : Chọn mua gói SpaceShare

Xem hướng dẫn: phiên bản website, phiên bản app.

Đối với người dùng muốn lập tài khoản, truy cập tại đây!

Bước 2 : Nhập mã DONTET vào ô “Nhập mã giảm giá” và hoàn thành thanh toán.

*Lưu ý: Mã khuyến mại chỉ được sử dụng 1 lần đối với 1 gói. Áp dụng với tài khoản chưa mua gói SS nào trước đây

Bước 3 : Kích hoạt gói và sử dụng.

Lưu ý: Thời gian kích hoạt sử dụng gói dịch vụ là tùy chọn