AHA Coffee giảm 20% với VNPay QR

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

VNPAY-QR ưu đãi tại AHA:


GIẢM 20% (lên tới 20K) uống cạn AHA ngại gì đến giá -> Nhập mã 𝐕𝐍𝐏𝐀𝐘𝐀𝐇𝐀

3 bước thanh toán nhanh gọn:
𝐁𝟏: Đăng nhập app ngân hàng
𝐁𝟐: Chọn tính năng QR Pay/QR code, quét mã VNPAY-QR tại AHA Coffee
𝐁𝟑: Nhập số tiền + mã giảm giá VNPAYAHA và xác thực thông tin để hoàn tất giao dịch.

Xem thêm: [Gongcha] Ưu đãi giá dùng thử 3 thức uống mới từ 01-08.12