AlFresco khuyến mãi mua 1 tặng 1 pizza L/XL

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Ngày Black Friday, AlFresco ưu đã mua 1 tặng 1 Pizza khi mua mang về tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc.

image

Điều kiện áp dụng

  • Mua 01 tặng 01 pizza L/XL
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Al Fresco’s và mua mang về
  • Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT
  • Áp dụng trong 29/11.

Hệ thống cửa hàng của AlFresco>>

Pepperonis pizza 20K mỗi thứ 2 hàng tuần