Baskin Robbins giảm 50% cho kem hộp Pre-Pack size S

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>


Hiếm khi mới thấy Baskin Robbins sale một phát :smile:

  • Ưu đãi giảm 50% đã bắt đầu diễn ra và chưa có dấu hiệu ngừng lại nhé các bạn mình ơi

  • Hộp size S ( 120ml ) 59.000đ giảm còn 29.500đ :crazy_face:

Lưu ý :

  • Áp dụng cho kem hộp PrePack size S ( 120 ml )
  • Áp dụng toàn hệ thống .

Quà trung thu voucher miễn phí Kid Meal từ Al Fresco’s