BHD Cineplex & Lottecinema đồng giá 49K vé phim Thất Sơn tâm linh"

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

ĐỒNG GIÁ 49K XEM THẤT SƠN TÂM LINH
Tham dự buổi tế lễ hoành tráng với giá vé sập sàn 49K, áp dụng suất chiếu từ 25/10 trên toàn hệ thống BHD Cineplex & Lottecinema

Xem thêm:
Vé CGV chỉ 1,000đ khi thanh toán vào Thứ 6 hàng tuần qua ViettelPay