D'art chocolate khuyến mãi 25% sản phẩm Tết

D'art chocolate khuyến mãi 25% sản phẩm Tết
3.0 1

Thời gian: Từ 15/01-23/01
Mức giảm: 25%
Điểm điểm: Áp dụng tại D’Art Hàng Vôi và Tôn Thất Tùng

image

Nguồn: D’art chocolate


Điều kiện ưu đãi
  • Áp dụng tại D’Art Hàng Vôi và Tôn Thất Tùng

XEM THÊM: Tổng hợp ưu đãi sắm Tết 2020 | Khuyến mãi cuối năm 2019