Dinogo giảm 50% đặt phòng khách sạn cho khách hàng mới

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Trong chương trình Black Friday, DINOGO ưu đãi cực mạnh 50% khách sạn - tối đa lên đến ️1,000,000đ.
Nhậo mã QUADA khi thanh toán đặt phòng
Thời gian săn ưu đãi: 22/11 - 22/12/2019.
Áp dụng cho kháh hàng mới.
Tải app và đặt phòng ngay:

Xem thêm: Booking.com Black Friday - giảm đến 40% đặt phòng trực tuyến