Emspo đồng giá từ 99k toàn bộ sản phẩm

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Emspo đồng giá 99k cho toàn bộ sẩn phẩm khi mua tại các cửa hàng vè online của Emspo

image

Điều kiện áp dụng

  • Đồng giá từ 99k toàn bộ sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Emspo và mua online
  • Áp dụng đến 16/12.

Hệ thống cửa hàng của Emspo>>

[Cyber Monday] Callia giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm ngày 2/12