[Epic Games] Free game Rayman Legends

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>


Nhận game Free Rayman Legends của Ubisoft ngay tại đây

Liên minh huyền thoại Black Friday - Skin huyền thoại chỉ còn 50rp