[Epic Games] Nhận game The Messenger FREE từ 14.11 - 21.11

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>


Nhận game The Messenger free tại Epic Games từ ngày 14 - 21.11
Những việc bạn cần làm đó là đăng ký tài khoản Epic Games, sau đó tải Epic Games Launcher
Cuối cùng là nhận game nhé