Flormar ưu đãi 30-50% toàn bộ sản phẩm

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Flormar ưu đãi giảm giá 30-50% tất cả các sản phẩm từ 01-13/11

image

Điều kiện áp dụng:

  • Ưu đãi từ 30% - 50% cho tất cả sản phẩm
  • Diễn ra từ ngày 01 - 13/11/2019
  • Áp dụng tại tất cả hệ thống cửa hàng Flormar toàn quốc

Hệ thống của hàng của Flormar>>

Thời gian áp dụng: 01-13/11/2019

Hotline: 08 6681 4482

Xem thêm các giảm giá thời trang khác>>