[FOODY] Code giảm 100% cho người dùng mới tại Hà Nội

mọi-ngày
[FOODY] Code giảm 100% cho người dùng mới tại Hà Nội
5.0 1

#1

image

Vì new user đã chờ sẵn để đặt món rồi đây! Code NEWHN sẽ mang tới ngàn món ngon giảm liền 100% (tối đa 50k) cho ĐH đầu tiên qua app cho mỗi new user nè :wink:

Tải app lẹ thui :point_right::point_right:
:pushpin: Link cho Androi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foody.vn.activity&hl=en

:pushpin: Link cho iOS: https://itunes.apple.com/us/app/foody-find-reserve-delivery/id570435154?mt=8