Free game - Hacknet (Steam)

pc-games
Free game - Hacknet (Steam)
5.0 1

#1

Trải nghiệm cảc giác làm hacker thực thụ với game Hacknet trên Steam.

Game có thể được tải về miễn phí từ hôm nay cho đến 1h sáng ngày 15/07.
Metacritic Score: 82
Feedback: 93% trên tổng số 10.685 người chơi có phản hồi tích cực về game trên Steam.
Gameplay video: https://www.youtube.com/watch?v=5PI5EeSHRUQ


#2

Đồ chơi cho dân dev đây rồi :smiley: