Gap giảm 30% tất cả đầm nữ

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

GAP giảm giắ 30% tất cả đầm nữ từ 4/11.

image

Điều kiện áp dụng

  • Giảm 30% tất cả đầm nữ
  • Diễn từ ngày 04/11 đến khi có thông báo hết khuyến mãi
  • Áp dụng tại các cửa hàng trừ GAP Nội Bài và cửa hàng outlet ở Đà Nẵng.

Hotline: 08 3827 5333

Link Facebook>>

Xem thêm các ưu đãi thời trang>>