Giảm 30% tại Soya Garden thanh toán bằng Vn pay

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

image

Áp dụng tại Soya Garden

  • Mã: VNPAYSOYA
  • Giảm 30% tối đa 30k,
  • tần suất: 1 lần/ngày/1 KH
  • Áp dụng từ 1/7 - 31/12

Áp dụng cho SOYAGARDENQT

  • Mã: VNPAYQR20
  • Giảm 20% tối đa 50k,
  • Tần suất: 1 lần/tuần/MC
  • Áp dụng tới 31/12/2019

XEM THÊM: KOI COFFE tặng combo sổ tay + bút chì