Giảm 50% đặt kem Baskin Robbins giờ vàng qua Now

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

GIỜ VÀNG UỐNG SANG: Trong hôm nay (9/10), khi dặt kem Baskin Robbins qua Now vào khung giờ 14-16H, bạn sẽ được giảm 50%.

Nhập mã: BR50.

Xem tất cả các ưu đãi của kem Baskin Robbins TAI ĐÂY