Giảm giá 30k/chuyến Grab Car khi thanh toán bằng thẻ HSBC

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ HSBC khi sử dụng Grab Car!

Nhập mã: HSBC30 giảm trực tiếp 30.000 VND vào giá trị thanh toán chuyến đi Grab Car

  • Áp dụng từ 7:00 sáng đến 23:59 tối vào mỗi ngày

  • Dành cho 200 Chủ Thẻ hợp lệ đầu tiên trong mỗi ngày

Thời gian áp dụng đến hết 20/10/2019.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Tổng hợp mã giảm giá GrabBike và GrabCar tháng 9 - 2019