[GRAB] Ưu đãi từ GrabFood Halloween - Giao nhanh xuyên tam giới

halloween
grabfood
[GRAB] Ưu đãi từ GrabFood Halloween - Giao nhanh xuyên tam giới
5.0 1

#1

:gift: Giảm 40k cho ĐH GrabFood từ 80k

Giảm 40k cho 5 đơn hàng GrabFood có giá trị từ 80k khi nhập mã GF3110

:warning: Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng giảm trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển.
  • Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày.
  • Áp dụng cho GrabFood tại TP.HCM và Hà Nội.

:gift: Giảm 50% cho ĐH GrabFood cho Khách hàng mới tại Hà Nội

Giảm 50% cho ĐH GrabFood tối đa 80k cho Khách hàng mới tại Hà Nội khi nhập mã FOOD80

:warning: Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng giảm trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển.
  • Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày.
  • Áp dụng cho ĐH đầu tiên tại GrabFood Hà Nội.

:gift: Miễn phí Giao hàng GrabFood tối đa 15k cho 5km đầu tiên

Miễn phí Giao hàng GrabFood tối đa 15k cho 5km đầu tiên khi nhập mã TYM

:warning: Lưu ý

  • Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày.
  • Áp dụng cho GrabFood tại TP.HCM và Hà Nội.

Nhập mã nhận quà - Deals nóng bỏng tay từ GrabFood