[GrabFood] Giờ ăn hàng giá nhẹ nhàng giảm nửa giá

grabfood
[GrabFood] Giờ ăn hàng giá nhẹ nhàng giảm nửa giá
0

#1

image

Giảm 50% cho đơn hàng đặt từ nhà hàng nửa giá

Giảm 50% tối đa 100.000đ cho đơn hàng đặt từ nhà hàng nữa giá khi nhập mã NUAGIA.
Danh sách menu nữa giá https://bit.ly/MenuGrabFoodNuaGia

:warning: Lưu ý:

 • Chỉ áp dụng cho danh sách nhà hàng nửa giá
 • Chỉ áp dụng giảm trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển.
 • Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày.
 • Áp dụng cho GrabFood tại TP.HCM và Hà Nội.

Giảm 50.000đ đơn hàng GrabFood cho khách hàng đầu tiên sử dụng

Giảm 50.000đ đơn hàng GrabFood cho khách hàng đầu tiên sử dụng khi nhập mã NHANH

:warning: Lưu ý:

 • Ưu đãi áp dụng 30/11
 • Chỉ áp dụng giảm trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển.
 • Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày.
 • Áp dụng cho GrabFood tại TP.HCM và Hà Nội.

Giảm 50.000đ đơn hàng GrabFood cho khách hàng đầu tiên sử dụng

Giảm 50.000đ đơn hàng GrabFood cho khách hàng đầu tiên sử dụng khi nhập mã GF501, GF502, GF503, GF504, GF505

:warning: Lưu ý:

 • Ưu đãi áp dụng 31/12
 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới
 • Chỉ áp dụng giảm trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển.
 • Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày.
 • Áp dụng cho GrabFood tại TP.HCM và Hà Nội.