Hậu Black Friday - Otoke Chicken giảm giá 50% duy nhất 30.11

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

  • Giám 50% trên tổng hoá đơn, tối đa 150k/hóa đơn

  • Chỉ áp dụng khi đặt qua hotline 1900 9480

  • Không áp dụng đồng thời các chương trình khác

Thời gian: Duy nhất 30.11

Hệ thống cửa hàng >>

Website: http://otokechicken.vn/

Xem thêm: [Gongcha] Ưu đãi giá dùng thử 3 thức uống mới từ 01-08.12