Hoàn lại 100% mệnh giá thẻ nạp điện thoại trên Grab qua Moca

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Từ ngày 25/09 đến ngày 31/10/2019 , bạn sẽ được hoàn lại 100% giá trị mệnh giá nạp bằng ưu đãi GrabFood có giá trị tương đương khi lần đầu nạp tiền điện thoại qua Moca hoặc chưa từng thanh toán không tiền mặt cho bất kỳ dịch vụ nào trên ứng dụng Grab.

image

Nội dungchương trình ưu đãi :

  • Nạp tiền điện thoại/ mua thẻ nạp mệnh giá 10.000đ nhận 10.000đ x 1 đơn hàng GrabFood.
  • Nạp tiền điện thoại/ mua thẻ nạp mệnh giá 20.000đ nhận 20.000đ x 1 đơn hàng GrabFood.
  • Nạp tiền điện thoại/ mua thẻ nạp mệnh giá 30.000đ nhận 30.000đ x 1 đơn hàng GrabFood.
  • Nạp tiền điện thoại/ mua thẻ nạp mệnh giá 50.000đ nhận 50.000đ x 1 đơn hàng GrabFood.
  • Nạp tiền điện thoại/ mua thẻ nạp mệnh giá 100.000đ nhận 100.000đ x 1 đơn hàng GrabFood.

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng cho mệnh giá nạp từ 100.000đ trở xuống.

Xem chi tiết ưu đãi và điều kiện áp dụng TẠI ĐÂY.