Hypnospace Outlaw sale 20% tại Steam - Trải nghiệm làm an ninh mạng vào những năm 90s

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

image
Tựa game Hypnospace Outlaw đang sale 20% tại Steam, còn 150.000đ so với giá gốc ban đầu.

[Indie Gala] Memoranda (Free / 100% off)- Game giải đố dành cho các tín đồ của Haruki Murakami