Juno giảm 49% cho khách hàng sinh nhật tháng 10

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Juno đang có khuyến mãi giảm 49% cho khách hàng thành viên có sinh nhật vào tháng 10

1569473959273_540
Áp dụng cho 01 sản phẩm

Áp dụng trong vòng 07 ngày (03 ngày trước, 03 ngày sau, và ngày sinh nhật)

Khách hàng vui lòng xuất trình CMND cho nhân viên bán hàng

Không áp dụng cùng các CTKM khác.

Kết thúc vào 26/10/2019

Xem thêm: Giảm 30% khi mua hàng tại Juno bằng thẻ visa