[Lala] Order ngập miệng với code giảm 60%

ăn-uống
lala
[Lala] Order ngập miệng với code giảm 60%
0

#1

Hà Nội

Giảm 30% ĐH + Freeship 10k tại Hà Nội

Giảm 30% ĐH tối đa 70k kèm Freeship 10k áp dụng cho mọi hình thức thanh toán tại Hà Nội khi nhập mã LALAHN30

:warning: Lưu ý:

 • Mã chỉ áp dụng cho 1 số cửa hàng
 • Mã áp dụng cho mọi hình thức thanh toán
 • Áp dụng cho khu vực Hà Nội

Giảm 40% ĐH + Freeship 10k tại Hà Nội

Giảm 40% ĐH tối đa 70k kèm Freeship 10k áp dụng cho mọi hình thức thanh toán tại Hà Nội khi nhập mã LALAHN40

:warning: Lưu ý:

 • Mã chỉ áp dụng cho 1 số cửa hàng
 • Mã áp dụng cho mọi hình thức thanh toán
 • Áp dụng cho khu vực Hà Nội

Freeship trong bán kính 4km tại Hà Nội

Freeship trong bán kính 4km (tối đa 20k) áp dụng cho mọi hình thức thanh toán tại Hà Nội khi nhập mã LALASHIP

:warning: Lưu ý:

 • Mã chỉ áp dụng cho 1 số cửa hàng
 • Mã áp dụng cho mọi hình thức thanh toán
 • Áp dụng cho khu vực Hà Nội

TP Hồ Chí Minh

Giảm 20% ĐH + Freeship 15k tại TP Hồ Chí Minh

Giảm 20% ĐH tối đa 100k kèm Freeship 15k (áp dụng cho ĐH từ 100k) tại TP Hồ Chí Minh khi nhập mã LALASG20

:warning: Lưu ý:

 • Mã chỉ áp dụng cho 1 số cửa hàng
 • Áp dụng cho khu vực TP Hồ Chí Minh
 • Hạn sử dụng: 18/11

Giảm 50% ĐH The Coffee House tại TP Hồ Chí Minh

Giảm 50% tối đa 100k ĐH The Coffee House từ 100k khi nhập mã TCH50

:warning: Lưu ý:

 • Hạn sử dụng: 18/11
 • Mã áp dụng cho mọi hình thức thanh toán
 • Áp dụng cho khu vực TP Hồ Chí Minh

Giảm 40% ĐH Gongcha tại TP Hồ Chí Minh

Giảm 40% tối đa 100k ĐH The Coffee House từ 100k khi nhập mã GONGCHA40

:warning: Lưu ý:

 • Hạn sử dụng: 18/11
 • Mã áp dụng cho mọi hình thức thanh toán
 • Áp dụng cho khu vực TP Hồ Chí Minh

#2

mã này còn áp dụng được k bạn??