Leetee Việt Nam mua 1 tặng 1

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Mua 01 kem trứng bất kỳ Tặng 01 trà chanh nhà thờ


Áp dụng đến hết ngày: 𝟎𝟏/𝟏𝟐.
Tại các cơ sở:

  • 157 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
  • 71 Đào Tấn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • 63 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm Burger King mua 1 Được 3, Combo chỉ từ 39K