[Lifestyle] Làm gì tuần này? Hãy xài Facebook Local

[Lifestyle] Làm gì tuần này? Hãy xài Facebook Local
0

#1

Như ngày xưa, mình có hay sử dụng ứng dụng Hanoi Grapevine (https://hanoigrapevine.com/) hay Meetup để xem tuần này có gì hay ho để đi chơi hay không. Tuy nhiên gần đây mình tìm ra 1 ứng dụng còn hay ho hơn nhiều - đó chính là Facebook Local của Facebook. Ứng dụng này gói tất cả events hay ho của Facebook, events bạn bè mình tham gia thành các sự kiện rất-đáng-để-xem. Nhờ nó mà mình tìm được vài sự kiện hay ho (ví dụ như triển lãm Những Đôi Cánh ở Vincom Royal City tuần này)

Link cho iOS:


Link cho Android: